Mokytojas atveria duris, bet mokiniai turi įeiti patys.

(Kinų patarlė)

TVARKARAŠTIS

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

Muzika

 

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio paž.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Kūno k.

Etnokultūra

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

Dailė ir technologijos

 

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų k.

Matematika

Pasaulio paž.

PENKTADIENIS

 

Kūno k.

Muzika

Lietuvių kalba

 Matematika

Tikyba/ Etika

 


Tu atėjai?!

Tai sėskis ir klausyk,

Ką Tau širdim

Ir lūpomis kalbėsiu.

Nes atiduoti noriu viską,

Ką žinau ir suprantu.

Ir ką jaučiu,

Ir ką myliu,

Ir ko neapkenčiu.

Išmokyt noriu

Mylėt, atleist, patart.

Padėt suklupusiam

Ir jo nebart.

Girdėt, kai lūpos tyli,

Matyt, kai akys užsimerkę,

Pajust ilgesį,

Išgirst, kai verkia.

I Š M O K Y T  N O R I U -

B Ū T I  Ž M O G U M I .

Elektroninis dienynas

Mūsų elgesys

Sveikiname šiandien švenčiančius vardadienius

Svetainė sukurta 2013-03-23

Lankytojų statistika

Lankytojai prisijungę prie svetainės